Рекламна къща

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

На 10.08.2021 г. “АВИ - ДИЗАЙН” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-3733-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.

Главната цел на проектното предложение е oсигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът BG16RFOP002-2. 089-3733-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв.за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” е на обща стойност 50 000.00 лв. , от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 10.08.2021 г.
Край на проекта: 10.11.2021 г.