Рекламна къща

 

ОФИС Рекламна къща ДизАрт

5000, гр. Велико Търново ул. Вела Благоева 15
тел.: 062 629 928, 062 621 952, 0885 191 344
e-mail: dizart@dizart.net

Илиян Пейчев - управител - 0888 205 890, e-mail: ilian@dizart.net
Атанас Друмев - управител - 0888 228 655, e-mail: atanas@dizart.net

Елена Брождарова - дизайнер - 0894 559 337,  e-mail: design@dizart.net
Валерия Василева - магазин - 0885 191 344, e-mail: shop@dizart.net
Соня Илиева - магазин - 0885 191 344, e-mail: sonia@dizart.net
Ирина Илиева- предпечат - 0894 559 337, e-mail: prepress@dizart.net
Йордан Дамазов - дизайнер - 0894 559 337, e-mail: mimaki@dizart.net
Мила Веселинова - дизайнер - 0894 559 337, e-mail: mila@dizart.net


РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ
от понеделник до петък 8.30 - 17.30

 

ПЕЧАТНИЦА ДизАрт плюс

5000, гр. Велико Търново ул. Никола Габровски 92
тел.: 062 643 874
e-mail: offset@dizart.net 

Тихомир Дянков - управител - 0889 501 778, dizart_plus@abv.bg
Младен Яламов - управител - 0888 308 489, ylamov_m@abv.bg